Learn to Be A True Muslimah

Posts Tagged ‘kesehatan hati

Hati dinyatakan sehat jika..

1-Kerinduannya kepada khidmah seperti kerinduan seorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Yahya bin Mu’adz berkata, “Barangsiapa suka berkhidmah kepada Allah SWT, segala sesuatu akan senang berkhidmah padanya. Barangsiapa tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah SWT, maka tentram dan sejuk pulalah hati semua orang yang memandangnya.

2-Pemilik hati yang sehat hanya memiliki satu keinginan: taat kepada Allah SWT.

3-Sangat bakhil terhadap waktu. Menyesal jika terbuang sia-sia. Kebakhilannya terhadap waktu, melebihi kebakhilan manusia terkikir kepada hartanya.

4-Jika telah masuk waktu shalat lenyaplah segala harapan dan kesedihannya terhadap dunia. Ia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, penyejuk mata dan penyejuk jiwa di dalam shalat itu.

5-Tidak pernah letih berdzikir kepada Allah SWT, tidak pernah bosan untuk berkhidmah kepada-Nya dan tidak bersikap manis kecuali kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran atau mengingatkan-Nya akan Rabb-Nya.

6-Perhatiannya untuk membenarkan amalan (membuat amal dilaksanakan secara benar), melebihi perhatiannya untuk beramal. Sehingga ia berusaha untuk ikhlas, loyal, ittiba’ dan ihsan di dalamnya. Bersamaan dengan itu, ia menyaksikan betapa banyak anugerah yang Allah SWT berikan dan ia tetap menyadari betapa ia telah banyak melalaikan hak-hak-Nya.


Arsip

Statistik Blog

  • 842.066 hits